Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, Al. Leśna 2C, 38-440 Iwonicz-Zdrój    |   tel. +48 508 140 541   |    e-mail: gok@iwonicz-zdroj.pl            

25 – Lecie Zespołu „Lubatowianie”

Jubileusz 25 – lecia działalności zespołu „Lubatowianie” był wielkim wydarzeniem w naszej gminie. 27 stycznia w sali Domu Ludowego zespół zaprezentował swoją bogatą twórczość oraz historię zespołu. Licznie przybyli zaproszeni goście: Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Radny Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj, Dyrektor – Etatowy Członek  Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Aleksander Mercik, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Józef Sowiński przekazali dowody uznania dla zespołu. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, z wnioskiem o ich nadanie zwrócił się do Prezydenta RP Burmistrz Gminy Witold Kocaj. Prezydenckie odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury ludowej odebrała Janina Pernal i Anna Turek a Brązowy Krzyż zasługi Sabina Cichoń.
Gościnnie wystąpił zaprzyjaźniony Zespół „Łęczanie” z Łęk Dukielskich i Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy. Uroczystość poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju Dorota Świstak. Zespołom gratulujemy licznych osiągnięć, życzymy dalszych sukcesów i kolejnych lat pracy twórczej, dziękujemy za promocję naszej małej ojczyzny.