Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, Al. Leśna 2C, 38-440 Iwonicz-Zdrój    |   tel. +48 508 140 541   |    e-mail: gok@iwonicz-zdroj.pl            

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju jest w trakcie realizacji projektu pt. Kraszewski. Komputery do bibliotek 2017. Otrzymaliśmy z Instytutu Książki (MKiDN) pełną kwotę wnioskowaną 29. 559, 74 zł, wkład własny wyniósł 4581,73 zł za którą beneficjent dokonał zakupu sprzętu według zestawienia:
Biblioteka w Iwoniczu

2 komputery
dysk zewnętrzny
czytnik kodów
UPS
2 programy antywirusowe

Biblioteka w Iwoniczu-Zdroju

2 komputery
2 monitory
dysk zewnętrzny
czytnik kodów
UPS
2 programy antywirusowe

Biblioteka w Lubatowej

2 komputery
laptop
dysk zewnętrzny
czytnik kodów
UPS
urządzenie wielofunkcyjne
3 programy antywirusowe

Biblioteka w Lubatówce

2 komputery
I Pad
Dysk zewnętrzny
Czytnik kodów
UPS
Urządzenie wielofunkcyjne
2 programy antywirusowe