Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, Al. Leśna 2C, 38-440 Iwonicz-Zdrój    |   tel. +48 508 140 541   |    e-mail: gok@iwonicz-zdroj.pl            

MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE

W dniu 18.01.2018 roku w sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbyło się Misterium Bożonarodzeniowe. W misterium z przedstawieniem udział wzięli Uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju pod opieką ks. Karola Wandasa oraz schola działająca przy parafii p.w. św. Iwona w Iwoniczu-Zdroju pod dyrygenturą i akompaniamentem pana organisty Bartłomieja Uliasza. Licznie zgromadzona publiczność bardzo ciepło przyjęła wykonawców. Dziękujemy za wspólne kolędowanie.