Gminne Uroczystości Święta Niepodległości – 11 Listopada 2021 r.

Gminne Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się pod Krzyżem Millenijnym upamiętniający Rzeczpospolitą Iwonicką powstałą po wyzwoleniu Iwonicza i przyległego terenu przez żołnierzy AK w dniu 26.07.1944 roku. Po odśpiewaniu hymn narodowego, wysłuchano przemówienia burmistrza gminy Witolda Kocaja, następnie przybyłe  na uroczystość delegacje złożyły kwiaty i znicze. Po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej przez ks. proboszcza Bogdana Nitkę,  wysłuchaliśmy pięknego koncertu w wykonaniu artystów studia Piosenki PRYM działającym przy GOK prowadzonym przez panią Ewę Staroń. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza  w uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe  OSP w Iwoniczu, OSP w Iwoniczu-Zdroju, OSP w Lubatowej   OSP w  Lubatówce  oraz licznie zgromadzeni  mieszkańcy i goście, wszystkim  serdecznie dziękujemy.