Jubileusz 30 lecia Ludowego Zespołu „Lubatowianie”

Piękny Jubileusz 30 lecia swoje działalności obchodził Zespół Ludowy „Lubatowianie”,który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na Podkarpaciu. W swoim repertuarze ma tradycyjne pieśni i tańce ludowe,zwyczaje i obrzędy dawnej wsi. Zespół koncertował nie tylko w wielu regionach w Polsce ale także zagranicą. Co roku „Lubatowianie” uczestniczą w przeglądach i konkursach regionalnych, powiatowych i ogólnopolskich zdobywając nagrody i wyróżnia. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in. wicewojewoda Jolanta Sawicka, poseł Piotr Uruski, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj, który przekazał list gratulacyjny od wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego wraz z zaproszeniem do Sejmu; przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, który zaprosił zespół na występ do urzędu marszałkowskiego; starosta krośnieński Jan Pelczar, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek wraz z radnymi Marią Parylak i Grzegorzem Nieradką, władze gminy Iwonicz-Zdrój z przewodniczącym Rady Miejskiej Rajmundem Boczarem, burmistrzem Witoldem Kocajem i zastępcą burmistrza Jackiem Ryglem. Uroczystości jubileuszowe otworzył Burmistrz Gminy Witold Kocaj, padło wiele ciepłych słów, dużo wspomnień i gratulacji. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia państwowe: Wicewojewoda Pani Jolanta Sawicka uhonorowała Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Kierowniczkę Zespołu Sabinę Cichoń, a Brązowym Krzyżem Zasługi: Ryszarda Deryniowskiego, Agatę Jakiełe oraz Krystynę Zimę. Odznakę Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”Ryszardowi Deryniowskiemu wręczył Grzegorz Grzegorz Nieradka, doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Minister Kultury przyznał też pamiątkowe dyplomy Małgorzacie Turek, Paulinie Jakiele, Annie Cichoń i Natalii Cichoń. Zespół „Lubatowianie” to również Kapela, Młodzi i Mali „Lubatowianie”, którzy tworzą jedną wielką rodzinę, dbającą o to by kultura ludowa nie zginęła. Wszyscy pamiętamy uśmiechnięta,pełną energii i pasji długoletnią kierowniczkę zespołu śp. Janinę Pernal, odeszła nagle, niespodziewanie,Jej brak nadal odczuwamy. Od 2021 roku Kierowniczką Zespołu została Sabina Cichoń, która pomimo różnych przeciwności w tak piękny sposób zorganizowała jubileusz. Wszystkie uroczystości jubileuszowe Zespołu „Lubatowianie” prowadzi Dorota Świstak dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju, która związana jest z Zespołem od pierwszych dni jego istnienia. Do uświetnienia Jubileuszu została zaproszona Kapela „Duklanie” z Dukli, oraz zespół „Łęczanie” z Łęk Dukielskich. Zespół „Lubatowianie” wydał folder w którym możemy zapoznać się z historią, dorobkiem artystycznym i osiągnięciami Zespołu. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy : Burmistrza Gminy Iwoniczu-Zdrój Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju LGD Karina Nafty w Miejscu Piastowym Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dziękujemy.