Noworoczny Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

23 stycznia o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Iwoniczu odbył się Noworoczny Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, pod dyrekcją ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego zatytułowany: „Przekażmy sobie znak pokoju”. Koncert zainaugurował Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój pan Witold Kocaj, który przywitał i przedstawił artystów. 50-osobowa Orkiestra z artystycznym kunsztem zaprezentowała znane i lubiane kolędy i pastorałki, wciągając publiczność w ich wykonanie. W pięknej scenerii zabytkowego Kościoła, przy stuprocentowej frekwencji koncert wywarł ogromne wrażenie na słuchaczach, którzy po zakończeniu imprezy gromkimi brawami nagradzali artystów, domagając się bisów. Nic dziwnego – Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 10 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię. Wielokrotnie została uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. W swej tradycji nawiązuje do sławnej Orkiestry 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich, z okresu przedwojennego, jak i do folkloru muzycznego regionu Podhala. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest muzycznym ambasadorem Straży Granicznej w kraju i za granicą.        Iwonicki Koncert zaszczycili oprócz Burmistrza, wiceburmistrz Jacek Rygiel, Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Boczar, radni Rady Gminy oraz ksiądz Prałat – Kazimierz Piotrowski.                                                                   Na zakończenie gospodarz – ksiądz Dziekan Kazimierz Giera, proboszcz Parafii w Iwoniczu wyraził wdzięczność Orkiestrze oraz organizatorom czwartkowej imprezy – panu Burmistrzowi i pani dyr GOK w Iwoniczu-Zdroju za zorganizowanie wspaniałego Noworocznego Koncertu. Natomiast Burmistrz Gminy p. Witold Kocaj w podziękowaniu wręczył bukiety kwiatów i upominki na ręce dyrygenta ppłk Leszka Mieczkowskiego oraz solistów: p. Moniki Polak, Wacława Wacławiaka oraz Tomasza Jarosza.  Z nadzieją na ponowne spotkanie, dziękujemy Orkiestrze za wspaniałe artystyczne przeżycia, publiczności za liczne przybycie i entuzjastyczny odbiór, mediom za obecność a wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia za zaangażowanie.