Walentynkowy Koncert dla Jezusa

14 lutego w sali kina “Wczasowicz” odbył się Walentynkowy Koncert dla Jezusa. W ten wyjątkowy dzień celebrujemy bowiem miłość – fundamentalną wartość każdego ludzkiego życia. Licznie zgromadzoną publiczność, w  magiczny klimat refleksji nad zagadnieniem miłości wprowadziły solistki z Chóru AmusicA z Łęk Dukielskich. Dziewczęta z OAZY z Iwonicza-Zdroju wyrecytowały piękne wiersze o tematyce miłosnej, tak wielkich osobistości jak: E. Stachura, Jan Twardowski, Julian Tuwim, Leopold Staff, czy Jan Paweł II. Koncert poprowadziła instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Penar.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Aszlar twórcy i opiekunowi chóru z Łęk Dukielskich, solistkom Chóru AmusicA, dziewczętom z OAZY z Iwonicza-Zdroju i wszystkim uczestnikom za piękny i magiczny klimat tego wieczoru. Ogromne podziękowania kierujemy również dla ks. Bogdana Nitki proboszcza parafii Iwonicz-Zdrój, pomysłodawcę i współorganizatora Walentynek dla Jezusa.