Wieczór Muzyki i Poezji Iwonickiej

19 września w sali kina “Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju miał miejsce Wieczór Muzyki i Poezji Iwonickiej. Na scenie wystąpiła młodzież iwonicka, prezentując muzykę poetycką oraz wiersze znanych poetów jak np. Wincenty Pol, Jan Tulik czy też Ks. Jan Czuchra, poezję anonimowych twórców a także artystów obecnie tworzących swoje dzieła. Tematyka wierszy związana była z Iwoniczem – Zdrojem, na terenie którego niejednokrotnie wielcy poeci szukali natchnienia dla swych dzieł.  Wydarzenie to zgromadziło wielu zainteresowanych, którzy mogli tego wieczoru doświadczyć piękna poetyckiego płynącego ze słowa i muzyki.

Grzegorz Kandefer  – gitara basowa, Krzysztof Kandefer – keyboard, akordeon, Małgorzata Sokół – gitara, śpiew, Magdalena Rogowska – śpiew, Anna Kandefer – recytacja, Joanna Kielar – recytacja, Michał Kielar – gitara