XXI Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych

10 stycznia 2019 r. w Sali Domu Ludowego w Iwoniczu odbył się XXI Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkół Podstawowych i  Średnich naszej gminy. Uczestnicy – soliści oraz zespoły przygotowali kolędy i pastorałki a grupy teatralne zwyczaje kolędowe, jasełkowe i wigilijne.
Oceny prezentacji dokonała komisja jury w składzie: Ks. Prałat Kazimierz Piotrowski oraz Instruktor KO z Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Pani Alina Pulnar.

Nagrodzeni i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I Kategoria – SP kl. 0 – III

Soliści:
I miejsce: Ivo Chudy – SP Iwonicz, op. Beata Milińska
II miejsce: Emilia Litwin – SP Iwonicz, op. Jolanta Kielar
III miejsce: Weronika Wais – SP Iwonicz-Zdrój, op. Urszula Telesz
Wyróżnienia:
Helena Mitas – SP Iwonicz-Zdrój, op. Urszula Telesz
Grupa teatralna:
I miejsce: Grupa teatralna 5-6 latków z Gminnego Przedszkola w Iwoniczu op. Renata Rajchel i Agnieszka Pernal
I miejsce: Iwonutki – z Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju op. Martyna Nycz i Urszula Kenar

II Kategoria: SP kl. IV – VI

Soliści:
I miejsce: Milena Bogaczyk – SP Iwonicz, op. Robert Mercik
II miejsce: Joanna Such – SP Iwonicz, op. Robert Mercik
III miejsce: Natalia Zając- SP Lubatowa, op. Jerzy Adamik
Wyróżnienia:
Julia Cząstka – SP Iwonicz op. Robert Mercik, Natalia Zima – SP Lubatowa, op. Jerzy Adamik, Nikola Zygmunt – SP Lubatowa, op. Jerzy Adamik, Emilia Węgrzynek – SP Lubatowa, op. Jerzy Adamik
Zespół:
I miejsce: „Mali Lubatowianie”, GOK Iwonicz-Zdrój op. Sabina Cichoń

III Kategoria: kl. VII, VIII i Gimnazjum

Soliści:
I miejsce: Kinga Kinel – SP Iwonicz, op. Robert Mercik
II miejsce: Jagoda Filipowicz – SP Iwonicz-Zdrój, op. Joanna Szwast
III miejsce: Milena Zając – SP Lubatowa, op. Jerzy Adamik
Wyróżnienia:
Tomasz Nycz – SP Iwonicz-Zdrój, op. Joanna Szwast
Grupa teatralna:
I miejsce: Uczniowie SP Iwonicz, op. s. Danuta Benedykta Pruś
Zespół:
Wyróżnienie: Julia Szajna z zespołem – SP Iwonicz, op. Robert Mercik

IV Kategoria: Szkoły Średnie

Soliści:
I miejsce: Adrianna Nycz – GOK Iwonicz-Zdrój, op. Ewa Staroń
I miejsce: Katarzyna Such, op. Bożena Such
II miejsce: Maja Adamiak – ZSG-H Iwonicz-Zdrój, op. Katarzyna Wacek
Wyróżnienia: Dorota Turczyńska – ZSG-H Iwonicz-Zdój, op. Halina Loryś
Zespół:
III miejsce: Zespół z Domu Opieki Społecznej w Iwoniczu, op. Jadwiga Lorens