Zespół ludowy „Lubatowianie”

Zespół ludowy „Lubatowianie”, utworzony na bazie mieszkańców wsi Lubatowa, za datę swoich narodzin przyjmuje termin 23.01.1993r. Inicjatorem założenia zespołu był śp. Józef Kinel, który pełnił w tym czasie funkcję burmistrza gminy Iwonicz Zdrój. Lubatowianie wspominają go jako serdecznego przyjaciela zespołu. Zespół powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu Zdroju, którego dyrektorem był pan Wojciech Świstak. Prowadzącą i odpowiedzialną za pracę z zespołem przez ponad 10 lat była Pani Agata Pucykowicz. Początki zespołu związane są z działalnością grupy śpiewaczej kobiet, lecz już po roku istnienia pojawili się w zespole mężczyźni. Początkowo brakowało ludzi młodych, lecz z czasem powstała Dziecięca Grupa „Mali Lubatowianie”, która okazała się być dobrym zapleczem osobowym zespołu. Poszukiwano również instrumentalistów, aby można było utworzyć przynajmniej skromną kapelę. W roku 1995 mieliśmy już Grupę Śpiewaczą Żeńską, Grupę Śpiewaczą Męską, Zespół Dziecięcy oraz Kapelę. Zaczęto również zastanawiać się nad utworzeniem Grupy Teatralnej.

Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynikało, że starsze pokolenie mieszkańców wsi Lubatowa oraz pobliskich miejscowości posiada wiele cennych wiadomości na temat tradycji, zwyczajów i obrzędów naszego regionu. Wykorzystując tę wiedzę, oraz korzystając z zapisów o zdarzeniach związanych z życiem wsi znajdujących się w księgach parafialnych, zaczęto pracować nad organizacją Obrzędowej Grupy Teatralnej. Dodać należy, iż grupa ta powstała wewnątrz istniejącego już zespołu. Pierwsza sztuka wystawiona przez zespół, to „Posiedziny sąsiedzkie”, które pokazano w 1993 roku. Korzystając z przekazów ustnych osób starszych, jak również czerpiąc z wiadomości zbieranych w muzeach i szczególnie bacznie przypatrując się zachowanym fotografiom, opracowano odpowiednie stroje. Od początku działalności założeniem programowym Zespołu było, by zespół „Lubatowianie” poświęcił się pracy nad kultywowaniem prawdziwej tradycji ludowej, a swoje programy artystyczne opierał wyłącznie na autentycznym folklorze Pogórza zachowując własne obyczaje i tradycje środowiska Gminy Iwonicz Zdrój.

Przez lata swojej działalności „Lubatowianie” wystawili 13 sztuk obrzędowych. Od początku swojego istnienia zespół brał udział w każdym ważniejszym Przeglądzie Teatru Wsi Polskiej. W swoim repertuarze Zespół Śpiewaczy zgromadził ok. 250 różnych pieśni ludowych, o różnorodnej tematyce, jak np.: pieśni weselne, oczepinowe, wielkopostne, maryjne, żartobliwe, wdowie, sieroce, żniwne, kawalerskie, wojskowe, rekruckie, miłosne,. Obie grupy, zarówno Męska Grupa Śpiewacza jak i Żeńska Grupa nagrywały swoje utwory dla potrzeb rozgłośni radiowych i telewizyjnych (np.: TV Rzeszów). Sztuki teatralne wystawiane przez zespół Zespoły Śpiewacze Lubatowian wielokrotnie reprezentowały Region Krośnieński na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Dla każdego zespołu ludowego, zachowującego autentyczność kultury ludowej, udział w festiwalu kazimierzowskim jest ukoronowaniem całorocznej pracy. Tam właśnie można dokładnie sprawdzić czy działalność zespołu jest prawidłowa albowiem występy artystów ludowych na kazimierzowskiej scenie ocenia komisja składająca się z wielkich znawców autentyczności kultury ludowej poszczególnych regionów naszej Ojczyzny. „Lubatowianie” to nie tylko grupa folklorystyczna spełniająca rolę animatora kultury ludowej we własnym środowisku, ale również grupa działająca na rzecz pozostałych terenów ziemi krośnieńskiej. Na terenie powiatu krośnieńskiego odbywa się wiele przeglądów twórczości ludowej, ale najważniejszym jest słynna KROPA. KROPA to Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej prowadzony w formie konkursu, który jest traktowany jako eliminacje do Festiwalu w Kazimierzu.

W 2001 r., powstało Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Iwoniczu Zdroju, a główny trzon nowo-powstałego stowarzyszenia stanowili członkowie Zespołu „Lubatowianie”. Należy podkreślić, iż ogromną rolę przy tworzeniu stowarzyszenia odegrała ówczesna kierownik zespołu pani Agata Pucykowicz, jak również Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju i Zarząd Gminy Iwonicz Zdrój, które to instytucje zaoferowały pomocną dłoń i pomoc finansową.

Lubatowianie zawsze czynnie angażują się w różnego rodzaje akcje charytatywne. Dzięki współpracy nawiązanej między zespołem a Polonią Ukraińską w Czortkowie na Ukrainie, dwukrotnie zespół niósł pomoc humanitarną mieszkańcom Czortkowa. Przyjmowanie w Gminie Iwonicz Zdrój dzieci z Czortkowa było dla Lubatowian zadaniem nadrzędnym. Lubatowianie wyjeżdżali również ze swoimi koncertami na Słowację, Ukrainą, Węgry. Mają również to ogromne szczęście być z wizytą u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. Pobyt na festiwalu w Miszkolcu zaowocował jeszcze jednym znamiennym wydarzeniem kulturalnym w Iwoniczu Zdroju. Postanowiono zorganizować Festiwal Karpacki, który byłby dobrą okazją do prezentacji kultury rodzimej pięciu krajów Euroregionu Karpat.

Wieloletni okres pracy zespołu to czas ciężkiej pracy, czas radości i smutku, ale przede wszystkim czas wielkiej przyjaźni wypracowanej przez lata. Dzisiaj Lubatowianie to grupa wewnętrznie zorganizowana, zdyscyplinowana, świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa. Atmosfera wewnątrz grupy ma ogromny wpływ na wartość artystyczną występów. Powoduje, że dzieci i młodzież garną się do pracy i znajdują porozumienie ze starszym pokoleniem.

Przez te wszystkie lata Lubatowianie zdobyli wiele nagród i wyróżnień, co z całą pewnością jest motywacją do dalszej pracy.

Sztuki obrzędowe:
Posiedziny sąsiedzkie
Obrzęd żniwny
Chodzenie po śmieciach
Chodzenie po kolędzie
Nowenna i kiszenie szandorów
Wielki Poniedziałek
Wielka Sobota
Pożegnanie rekrutów
Obrzęd pasterski
Obrzęd kolędniczy
Przy sobocie po robocie
Lubatowskie sobótki
Majówka w Lubatowej

Miejsca ważniejszych występów:
Węgry, Kielce, Tarnogród, Bukowsko, Kazimierz, Słowacja, Ukraina, Bukowina Tatrzańska, Warszawa- Spała, Watykan, Gorlice,

(Tekst.: Sabina Cichoń)

Obecny skład zespołu

1.CICHOŃ MARCIN
2.CICHOŃ SABINA
3. PERNAL JANINA
4. PERNAL STANISŁAW
5.STANISZ JAN
6.STAROWIEJSKI ADAM
7.STAROWIEJSKI ANDRZEJ
8.TUREK ANNA
9.TUREK KAROL
10.WIERNASZ PAULINA
11.ZAJĄC AGNIESZKA
12.ZAJĄC BARBARA
13.ZAJĄC JANINA
14.ZIMA AGNIESZKA
15.ZIMA KRYSTYNA
16.ZIMA PIOTR
17.ZYGMUNT JÓZEFA

SKŁAD KAPELI:
1.CICHOŃ MARCIN – SKRZYPCE
2.STANISZ JAN – AKORDEON
3.
4.ZIMA PIOTR – KONTRABAS

MALI LUBATOWIANIE:
1.CICHOŃ RAFAŁ
2.JAKIEŁA DOROTA
3.JAKIEŁA MARLENA
4.KANIA IWONA
5.KASPRZYCKA MONIKA
6.NIZIANTY KATARZYNA
7.TUREK ALDONA
8.WIERNASZ PAULINA
9.ZAJĄC AGNIESZKA
10.ZAJĄC KAROLINA

 Sukcesy

Ważniejsze osiągnięcia zespołu:
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu:
Zespół Śpiewaczy Męski – nagroda literacka i nagroda publiczności
Sabina Pernal – nagroda redakcyjna
Olga Sokół – dwukrotne wyróżnienie
„Mali Lubatowianie” – trzykrotny laureat w konkursie „Duży – mały”

Wojewódzki i Regionalny Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA

Rok: 1993: Im-ce śpiewaczka Józefa Zygmunt
1994 I m-ce Zespół Śpiewaczy Mieszany
1995 I m-ce Zespół Śpiewaczy Męski
I m-ce śpiewaczka dziecięca Sabina Pernal
wyróż. Zespół Śpiewaczy Żeński
1996 I m-ce Zespół Śpiewaczy Kobiet
1997 Im-ce Zespół Śpiewaczy Mieszany
1998 I m-ce Zespół Śpiewaczy Mieszany
I m-ce śpiewaczka Olga Sokół
I m-ce Mali Lubatowianie
I m-ce śpiewaczka dziecięca Sabina Pernal
1999 I m-ce Zespól Śpiewaczy Mieszany
I m-ce skrzypek Józef Głowacki
II m-ce śpiewaczka Józefa Zygmunt
2000 I m-ce Zespół Śpiewaczy Męski
I m-ce śpiewak dziecięcy Marcin Cichoń

2001 I m-ce śpiewaczka Olga Sokół
III m-ce Zespół, Śpiewaczy Męski
I m-ce śpiewaczka dziecięca Paulina Jakieła
2002 II m-ce Zespól Śpiewaczy Męski
III m-ce Zespół Śpiewaczy Kobiet
I m-ce śpiewak młodzieżowy Marcin Cichoń
I m-ce śpiewaczka młodzieżowa Paulina Jakieła
I m-ce śpiewaczka dziecięca Justyna Zając
I m-ce Mali Lubatowianie
II m-ce śpiewaczka Józefa Zygmunt
III m-ce śpiewaczka Olga Sokół
2004 I m-ce Zespół Śpiewaczy Kobiet

Przegląd Podkarpackich Zespołów Ludowych w Tyczynie

1999 III m-ce Zespół Śpiewaczy Mieszany
2000 II m-ce Zespół Śpiewaczy Męski
wyróż. Zespół Śpiewaczy Kobiet
2001 III m-ce Zespół Śpiewaczy Męski
wyróż. Zespół Śpiewaczy Kobiet
2002 II m-ce Zespół Śpiewaczy Męski
III m-ce Zespół Śpiewaczy Kobiet
2004 II m-ce Zespół Śpiewaczy Mieszany
2005 wyróż. Zespół Śpiewaczy Mieszany

Ogólnopolski Festiwal Prezentacji Młodych w Bukowsku

1997 II m-ce Mali Lubatowianie
1998 I m-ce Mali Lubatowianie
1999 wyróż. Mali Lubatowianie
2000 II m-ce Marcin Cichoń
III m-ce Mali Lubatowianie
2001 wyróż. Paulina Jakieła
wyróż. Mali Lubatowianie
III m-ce Marcin Cichoń
2002 I m-ce Mali Lubatowianie
III m-ce Justyna Zając
2004 III m-ce Mali Lubatowianie
I m-ce Izabela Folcik
2005 III m-ce Mali Lubatowianie
wyróż. Justyna Zająć

Dziecko w folklorze” Baranów Sandomierski

1998 wyróż. Katarzyna Starowiejska- gawędziara
1999 wyróż. Mali Lubatowianie
2003 wyróż. Justyna Zając
2005 II m-ce Mali Lubatowianie
III m-ce Justyna Zająć
wyróż. Opiekun grupy Sabina Pernal

Przegląd Tańca Tradycyjnego

Haczów 1997 I m-ce Jan Cichoń i Olga Zima
Krosno 1996 I m-ce Stanisława i Jan Turkowie
II m-ce Jan Cichoń i Olga Zima
III m-ce Józefa Zygmunt i Jan Turek
Rzeszów 1996 I m-ce Stanisława i Jan Turkowie
2003 wyróż. Jan Cichoń i Olga Zima
2004 I m-ce Jan Cichoń i Olga Zima
III m-ce Anna i Marek Turkowie
2005 II m-ce Jan Cichoń i Krystyna Zima

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej Kielce

2002 wyróż. Zespół Śpiewaczy Męski
III m-ce Zespół Śpiewaczy Kobiecy

01.07.2003r. Zespół został bez kierownika i od tego momentu obowiązki opiekuna zespołu przejęła Janina Pernal.
18.07.2003 – Przegląd Dziecięcych Zespołów Polonijnych, biorą udział „Lubatowianie” i „Mali Lubatowianie”
20.07.2003 – 50-cio lecie ZMW – zespół uatrakcyjnia imprezę swoim udziałem
21.07.2003 – Pożegnanie Zespołów Polonijnych
03.08.2003 – Przegląd Kapel w Iwoniczu Zdroju
15.08.2003 – Kapela występuje na dożynkach w Bóbrce
17.08.2003 – Zespół Lubatowianie zasponsorował witraż w kościele parafialnym w Lubatowej
24.08.2003 – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
25.08.2003 – Zespół bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, mamy zaszczyt nieść obraz, a podczas Mszy św. śpiewamy, wierni płaczą
31.08.2003 – Gminne Dożynki w Lubatówce -pod sale zajeżdżamy ciągnikiem na odkrytym wozie, (na letrach), wóz i ciągnik ustrojony przez Piotra Cichonia
07.09.2003 – Wiejskie Dożynki w Lubatowej
20.09.2003 – Zespół reprezentuje gminę na targach w Krośnie, oprócz występu zespół przygotował „ jadło wiejskie”
26.09.2003 – Występ w sanatorium „Wisła” w Iwoniczu Zdroju dla nauczycieli Politechniki Rzeszowskiej
04.10.2003 – Wyjazd zespołu na Słowację, występujemy w Bardejowskich Kupelach, zwiedzamy Bardejów
10.10.2003 – Występ w sanatorium „Wisła”
11.10.2003 – „Mali Lubatowianie” jadą do Baranowa Sandomierskiego na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Dziecięcych
18.10.2003 – Przegląd Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie, Para Olga Zima i Jan Cichoń zdobywają wyróżnienie
25.10.2003 – Dzień Seniora , występ zespołu, kapela przygrywa do tańca
13-16.11.2003 – Janina Pernal na szkoleniu w Limanowej, na słynnej „Limanowskiej Słazie”
21.11.2003 – Prezentujemy gminę na targach w Krakowie, dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko, na którym prezentujemy „swojskie jadło”
11.12.2003 – Eliminacje do Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Miejscu Piastowym
14.12.2003 – Justyna Zając jako reprezentantka „Małych Lubatowian” dostaje nagrodę i wyróżnienie podczas gali w Miejscu Piastowym
17.12.2003 – Zespół jak co roku spotyka się na wspólnej wigilii, razem z zespołem do stołu zasiadają przedstawiciele władz gminnych oraz goście z Ukrainy
19.12.2003 – Występ w sanatorium „Stomil” w Rymanowie, zespół pokazuje obrzęd wigilijny,
20.12.2003 – Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Ludowej w Krośnie, Izabela Folcik zdobywa I miejsce, Justyna Zając zdobywa wyróżnienie
29.12.2003 – Występ w „Stomilu” w Rymanowie
31.12.2003 – Zespół organizuje „Bal Sylwestrowy”
08.01.2004 – Przegląd Kolęd i Pastorałek w Iwoniczu Zdroju, Izabela Folcik zdobywa I miejsce, „Mali Lubatowianie” zdobywają I miejsce
24.01.2004 – Występ w „Stomilu”
14.02.2004 – W Domu Strażaka w Lubatowej odbywa się biesiada pod nazwą „Folklor w karnawale”, gościnnie występują : kapela „Rymanowianie” i zespół „Graboszczanie”
08.03.2004 – Dzień Kobiet w Domu Ludowym w Lubatowej, zespół uświetnia imprezę swoimi występami
11.03.2004 – występy w Iwoniczu dla delegatów Kółek Rolniczych
13.03.2004 – Prezentacja gminy na targach w Krośnie
05.04.2004 – Wystawa Wielkanocna w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu Zdroju, zespół prezentuje prace artystyczne i stół z potrawami wielkanocnymi
23-25.04.2004 – Wyjazd zespołu oraz członków rodzin na pielgrzymkę do Lichenia
01.05.2004 – Przegląd Zespołów w Gorlicach, prezentują się: dzieci, mężczyźni oraz kobiety
08.05.2004 – Uroczystość Św. Stanisława, odpust w Lubatowej, zespół uczestniczy we mszy św.
09.05.2004 – Kobiecy zespół zdobywa I miejsce na Przeglądzie „KROPA” w Iwoniczu Zdroju
09.05.2004 – I zjazd Rodaków w Lubatowej, występy zespołu
28.05.2004 – Występ w „Stomilu”
30.05.2004 – Spotkanie z okazji Dnia Matki
30.05.2004 – Występ w Posadzie Górnej z okazji święta ludowego
06.06.2004 – Występ w skansenie w Bóbrce
10.06.2004 – Boże Ciało, zespół uczestniczy we Mszy św., kobiety w strojach niosą obrazy podczas procesji
26.06.2004 – Występy z okazji dni otwartych DELPHI S.A.
27-06.2004 – Przegląd Zespołów w Tyczynie, na 30 występujących zespołów „Lubatowianie” zdobywają II miejsce
04.07.2004 – Ogólnopolski Festiwal Prezentacji Folkloru Młodych w Bukowsku, „Mali Lubatowianie” III miejsce, Izabela Folcik I miejsce
17.07.2004 – Festiwal Karpacki, jako organizatorzy zespół wita zespoły z zagranicy chlebem i solą,
25.07.2004 – Uroczystości w Kościele i przy Pomniku poległych w Lubatowej, zespół bierze udział
08.08.2004 – kapela bierze udział w Przeglądzie Kapel Ludowych w Rymanowie Zdroju o raz Przeglądzie Kapel w Iwoniczu Zdroju
10.08.2004 – Gościmy dzieci z Ukrainy, przygotowujemy poczęstunek oraz występy
15.08.2004 – Gminne Dożynki w Iwoniczu, wieniec przygotowany przez zespół zdobywa I miejsce w konkursie wieńcowym
18.08.2004 – Występy w sanatorium „Górnik” i w KRUSie
21.08.2004 – Wyjazd na Węgry
22.08.2004 – Występy w Chlebnej koło Jedlicza na dożynkach wiejskich
05.09.2004 – Dożynki Wiejskie w Kościele w Lubatowej, w strojach uczestniczymy we mszy św., składamy dary – miód i chleb, śpiewamy, reprezentanci zespołu czytają podczas mszy
11.09.2004 – Dożynki Prezydenckie w Spale, zespół został wydelegowany na dożynki z ramienia Kółek rolniczych, prezentujemy tam wiejskie jadło, prace artystyczne ludowe, występujemy, mamy zaszczyt wręczać chleb panu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu
02.10.2004 – „ VI Festiwal łowiecki” w Leżajsku, zespół występuje gościnnie
16.10.2004 – Wyjazd na manifestację w związku z walką z rakiem piersi, biorą w niej udział „Mali Lubatowianie”, którzy występują na scenie na Placu Zamkowym, jest to okazja do spotkania wielu słynnych aktorów i piosenkarzy .Podczas gdy dziecięcy zespół śpiewa w Warszawie, grupa dorosła występuje w Jaszczwi na „Dniu Seniora”
23.10.2004 – „Mali Lubatowianie” na festiwalu w Baranowie Sandomierskim
06.11.2004 – XX Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego Ludowego, na 23 występujące pary Jan Cichoń i Olga Zima zdobywają I miejsce, Anna i Marek Turek zdobywają III miejsce
26.11.2004 – Widowisko andrzejkowe przedstawiamy dla przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa
15.12.2004 – Wigilia w zespole
16.12.2004 – „Mali Lubatowianie” występują na Przeglądzie Kolęd w Miejscu Piastowym
18.12.2004 – Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Ludowej w Krośnie, Justyna Zając i Izabela Folcik zdobywają wyróżnienia
19.12.2004 – Występy galowe w Miejscu Piastowym, Izabela Folcik zdobywa główną nagrodę
31.12.2004 – „Bal Sylwestrowy” organizowany przez zespół na ponad 200 osób
14.01.2005 – Przegląd Kolęd i Pastorałek w Iwoniczu Zdroju, Justyna Zając – wyróżnienie, Izabela Folcik- II miejsce, „Mali Lubatowianie” – I miejsce
15.01.2005 – Opłatek w Lubatowej
29.01.2005 – Świętujemy ślub Piotra Zimy i Agnieszki Starowiejskiej obydwoje są członkami zespołu, zespół jak obyczaj nakazuje przygotowuje „bramę”
08.03.2005 – Zespół występuje na Dniu Kobiet w Lubatowej, natomiast „Mali Lubatowianie”
występują w Haczowie
18.03.2005 – Wystawa Wielkanocna w Iwoniczu Zdroju, prezentujemy stroiki i potrawy wielkanocne
19-20.03.2005 – Kapela wyjeżdża na „Babę Wielkanocną” do Warszawy,
02.04.2005 – „Dzień Seniora”, występ nie odbywa się z powodu choroby Jana Pawła II
16.04.2005 – Udział w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tyczynie
03.05.2005 – Uroczystości i występy na Placu Dietla
08.05.2005 – Zespół bierze udział w uroczystościach z okazji Św. Stanisława, niesiemy obrazy
22.05.2005 – Występy w Iwoniczu Zdroju
26.06.2005 – Boże Ciało, uroczystości kościelne
12.06.2005 – Prymicje księdza Jasłowskiego, prowadzimy go od domu do kościoła i bierzemy udział we mszy św., jesteśmy gośćmi podczas imprezy w Domu LudowymTego samego dnia bierzemy udział w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, zdobywamy wyróżnienie
03.07.2005 – Ogólnopolski Festiwal Prezentacji Folkloru Młodych w Bukowsku, „Mali Lubatowianie” – III miejsce, Justyna Zając – wyróżnienie
17.07.2005 – Na Festiwalu Karpackim witamy gości chlebem i solą
23.07.2005 – Gospodarze na Festiwalu Zespołów Polonijnych
24.07.2005 – Występujemy w Łękach Dukielskich, debiutuje na scenie Wojtuś Gniady, który ma 3,5 roku. Tego samego dnia występujemy i bawimy się w Rogach na Kochanówce
07.08.2005 – Przegląd Kapel w Iwoniczu Zdroju
28.08.2005 – Gminne Dożynki w Iwoniczu Zdroju
04.09.2005 – Dożynki Wojewódzkie w Radomyślu Wielkim
17.09.2005 – Przegląd w Gorlicach
18.09.2005 – Dożynki Wiejskie w Lubatowej
Tego samego dnia występujemy w Krośnie na imprezie organizowanej przez Akcję Katolicką
10.10.2005 – „Międzynarodowy Festiwal Myśliwski” w Leżajsku
15.10.2005 – Baranów Sandomierski Ogólnopolski Przegląd Zespołów Dziecięcych, „Mali Lubatowianie” zdobywają II miejsce, Justyna Zając – III miejsce, Sabina Pernal zdobywa wyróżnienie jako opiekun grupy
29-30.10.2005 – Zespół organizuje wycieczkę: Oświęcim, Częstochowa, Kraków, Wieliczka
05.11.2005 – XXI Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego Ludowego, Jan Cichoń i Krystyna Zima – II miejsce
14.12.2005 – Przegląd kolęd i Pastorałek w Miejscu Piastowym. . Wigilia w zespole
17.12.2005 – Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Ludowej w Krośnie, Marlena Jakieła i Kasie Nizianty zdobywają wyróżnienia
31.12.2005 – „Bal Sylwestrowy”
09.01.2006 – Przegląd Kolęd i Pastorałek w Iwoniczu Zdroju, „Mali Lubatowianie” zdobywają II miejsce, Justyna Zając zdobywa I miejsce
14.01.2006 – W Domu Ludowym w Lubatowej odbywa się spotkanie opłatkowe
11.02.2006 – Razem ze Stowarzyszeniem Twórców i Animatorów Kultury Ludowej zespół przygotowuje spotkanie „Folklor w karnawale”, gościnnie występuje kapela „Rymanowianie”
20.03.2006 – Mali Lubatowianie występują na akademii w gimnazjum w Lubatowej, z okazji
30-lecia wsi
08.04.2006 – Wystawa Wielkanocna w Iwoniczu Zdroju
09.04.2006 – Wystawa Wielkanocna w Rzeszowie
13.05.2006 – majówka w Pustynach
14.05.2006 – eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kańczudze – zespół kobiecy zdobywa III miejsce, mężczyźni wyróżnienie, Mali Lubatowianie II miejsce, Marlena Jakieła wyróżnienie
03.06.2006 – 630-lecie w Lubatowej
05/06. 06.2006 – nagrywamy płytę
23.06.2006 – sobótki w skansenie w Sanoku
02.07.2006 – Wojewódzki Przegląd zespołów Wiejskich w Tyczynie; na 35 zespołów zdobywamy I miejsce
w tym samym dniu „Mali Lubatowianie” na Ogólnopolskim Przeglądzie w Bukowsku zdobywają II miejsce, Justyna Zając I miejsce, Marlena Jakieła i Kasia Nizianty III miejsca
14.07.2006 – Festiwal Polonijnych Zespołów Dziecięcych
21.07.2006 – Otwarcie Domu Zdrojowego
30.07.2006 – Odsłonięcie Pomnika w Iwoniczu Zdroju
06.08.2006 – Przegląd Kapel w Iwoniczu Zdroju, zaraz po występie jedziemy na spotkanie „Folkowa nuta” w Babicy
27.08.2006 – Dożynki Gminne w Lubatowej
03.09.2006 – Spotkanie Trzech Kultur w Leżajsku – polskiej, żydowskiej i ukraińskiej
30.09.2006 – Mali Lubatowianie zdobywają wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie „dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim
28.10.2006 – Ogólnopolski Konkurs Tańca tradycyjnego w Świlczy koło Rzeszowa ; Jan Cichoń i Józefa Zygmunt zdobywają II miejsce, Anna i Marek Turek wyróżnienie, Sabina Pernal i Marcin Cichoń w kategorii Międzypokoleniowy przekaz tańca tradycyjnego zdobywają II miejsce
29.11.2006 – Andrzejki na ludowo
20.12.2006 – wigilia w zespole, goszczą na niej władze gminne
31.12.2006 – zabawa sylwestrowa
12.01.2007 – Przegląd Kolęd; Mali Lubatowianie zdobywają I miejsce, Justyna Zając I miejsce
20.01.2007 – występ na Opłatku w Lubatowej
27.01.2007 – Folklor w karnawale
31.03.2007 – Wystawa Wielkanocna w Iwoniczu Zdroju
02.05.2007 – 50-lecie ZMW w Zalesiu
13.05.2007 – 100-lecie Straży Pożarnej w Lubatowej
19.05.2007 – Przegląd KROPA w Korczynie
20.05.2007 – występ w Króliku oraz występ w Korczynie, gdzie Kobiety zdobywają II miejsce, mężczyźni wyróżnienie, Marcin Cichoń I miejsce, Józefa Zygmunt wyróżnienie
26.05.2007 – ślub Sabiny Pernal i Marcina Cichonia- obydwoje należą do zespołu, zespół robi bramę, towarzyszy im pan Wojciech i pani Dorota Świstak
17.06.2007 – Wojewódzki Przegląd zespołów Wiejskich w Tyczynie; tak jak rok wcześniej zdobywamy I miejsce
24.06.2007 – Przegląd w Gorlicach
07/08.07.2007 – Festiwal Karpacki
08.07.2007 – Mali Lubatowianie” w na Ogólnopolskim Przeglądzie w Bukowsku zdobywają wyróżnienie, Justyna Zając III miejsce, Marlena Jakieła wyróżnienie, jako opiekun wyjeżdża z nimi Stanisław Pernal, ponieważ reszta zespołu wystepuje w Iwoniczu
22.07.2007 – pani Janina Pernal wyjezdza do Nowego Sącza na święto dzieci gór
05.08.2007- występ w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, która jest rodzinna wioska pani Janiny Zając
10.08.2007 – Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej; kobiety zdobywają wyróżnienie, Marcin Cichoń III miejsce, Justyna Zając III miejsce
12.08.2007 – Przegląd Kapel w Iwoniczu Zdroju
19.08.2007 – Przegląd Kapel w Rymanowie
02.09.2007 – Gminne Dożynki w Lubatówce
09.09.2007 – Powiatowe Dożynki w Rogach
15/16.09.2007 – wyjazd na Festiwal Chlebowy do Mińska Mazowieckiego, zespół zdobywa III miejsce, Piotr zima II miejsce i Justyna Zając wyróżnienie, zespół zdobywa również I miejsce i nagrodę Mińską Bochnę w kategorii stołów chlebowych
30.09.2007 – Festiwal łowiecki w Leżajsku
06.10.2007 – Mali Lubatowianie zdobywają wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie „dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim, Justyna Zając również wyróżnienie
27.10.2007 – Ogólnopolski Konkurs Tańca tradycyjnego w Świlczy koło Rzeszowa ; Jan Cichoń i Józefa Zygmunt zdobywają II miejsce, Anna i Marek Turek wyróżnienie, Sabina Pernal i Marcin Cichoń w kategorii Międzypokoleniowy przekaz tańca tradycyjnego II miejsce
17.11.2007 – dzień seniora w Lubatowej
16.12.2007 – wigilia w Haczowie oraz wystawa Bożonarodzeniowa w Iwoniczu Zdroju
19.12.2007 – wigilia zespołowa
21.12.2007 – wystawa Bożonarodzeniowa w Krośnie, zespól reprezentuje Dorota Gniady
31.12.2007 – jak co roku zespól organizuje zabawę sylwestrową
11.01.2008 – Mali Lubatowianie występują na Przeglądzie Kolęd w Iwoniczu Zdroju
19.01.2008 – występ na Opłatku w Lubatowej
21.01.2008 – pani Janina Pernal gości na opłatku w filharmonii w Rzeszowie
29.01.2008 – przegląd kolęd w krośnie, Natalia Cichoń otrzymuje nagrodę rzeczowa, Marlena Jakieła zdobywa III miejsce
(Tekst.: Sabina Cichoń)

Osiągnięcia ostatnich lat

Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
2012 – II miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie” w kategorii Duży-Mały

wyróżnienie „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
2013- wyróżnienie „męska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
Przegląd Kapel i Śpiewaków„Pogórzańska Nuta” w Dynowie
2011 – I miejsce „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
III miejsce „Męska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
2012 – I miejsce „ Mali Lubatowianie”
I miejsce „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
II miejsce „Męska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
2013- I miejsce „ Mali Lubatowianie”
I miejsce „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
I miejsce „Męska Grupa śpiewacza Lubatowianie”

Ogólnopolski Przegląd „Dziecko w Folklorze” Baranów Sandomierski
2008 – II miejsce „Młodzi Lubatowianie”
III miejsce „Mali Lubatowianie”
2009 – I miejsce „Młodzi Lubatowianie”
2010 – III miejsce „Młodzi Lubatowianie”
2011 – II miejsce „Młodzi Lubatowianie”
III miejsce „Mali Lubatowianie”
2013- II miejsce „Mali Lubatowianie”
II miejsce Julita Dereniowska

Ogólnopolski Festiwal Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych
2008 – I miejsce „Mali Lubatowianie”
2009 – I miejsce „Młodzi Lubatowianie”
2012 – I miejsce „Młodzi Lubatowianie”
2013- II miejsce „Młodzi Lubatowianie”

Regionalny Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kańczudze
2010 – wyróżnienie „Mali Lubatowianie” i „Młodzi Lubatowianie”
I miejsce Żeńska Grupa Śpiewacza
II miejsce Męska Grupa Śpiewacza

Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie
2008-Wyróżnienie zespół „Lubatowianie”
2010 – II miejsce Męska Grupa Śpiewacza
III miejsce „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
2012 – wyróżnienie „Młodzi Lubatowianie”
2013- I miejsce „Młodzi Lubatowianie”
wyróżnienie Męska Grupa Śpiewacza i Żeńska Grupa śpiewacza

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
2009 II miejsce Jan Cichoń i Józefa Zygmunt
wyróżnienie Anna i Marek Turek
II miejsce Sabina i Marcin Cichoń
w kategorii „Międzypokoleniowy przekaz tradycji tanecznych”
2008 – I miejsce Sabina i Marcin Cichoń
III miejsce Anna i Marek Turek
2011- wyróżnienie Jan Cichoń i Józefa Zygmunt
Festiwal Chlebowy Mińsk Mazowiecki
2007 – I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych,
Piotr Zima II miejsce jako solista
Justyna Zając wyróżnienie jako solistka
I miejsce w kategorii stołów chlebowych
2008 – I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych
I miejsce w kategorii stołów chlebowych
Sabina i Marcin Cichoń I miejsce w konkursie tańca Ludowego
2009- I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych
Nagroda Specjalna w kategorii stołów chlebowych
Marcin Cichoń II miejsce jako solista

Sabałowe Bajania” Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych

2013- III miejsce Marcin Cichoń
III miejsce Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”
III miejsce „Młodzi Lubatowianie”

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym – główny organizator Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

2012 – II miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie” w kategorii Duży-Mały

wyróżnienie „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”

2013 – wyróżnienie „Męska grupa śpiewacza Lubatowianie”

2015 – III miejsce solista Marcin Cichoń

2019 – I miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie” w kategorii Mistrz i Uczeń

2020 – II miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie” w kategorii Mistrz i Uczeń

2021 – wyróżnienie Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie” w kategorii Mistrz i Uczeń (24 grupy)

2022 – wyróżnienie zespół „Młodzi Lubatowianie” w kategorii zespoły śpiewacze (36 zespołów w kategorii)

Ogólnopolski Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej – organizator Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej

2013- III miejsce solista Marcin Cichoń, III miejsce „Żeńska grupa śpiewacza Lubatowianie”, III miejsce „Młodzi Lubatowianie”

2014 – I miejsce solista Marcin Cichoń (31 solisów)

2016 – I miejsce solista Marcin Cichoń (28 solistów)

2018 – II miejsce solista Marcin Cichoń (32 solistów)

2020 – II miejsce grupa śpiewacza „Młodzi Lubatowianie” (19 zespołów w kategorii)

2021 – II miejsce grupa śpiewacza „Młodzi Lubatowianie” (23 zespoły w kategorii)

Przegląd Kapel i Śpiewaków„Pogórzańska Nuta” w Dynowie – organizator Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie

2015- I miejsce „ Młodzi Lubatowianie”, I miejsce solista Marcin Cichoń, III miejsce „Mali Lubatowianie”, I miejsce „Żeńska grupa śpiewacza Lubatowianie”

2016 – III miejsce „Lubatowianie”

2017- I miejsce „Męska grupa śpiewacza Lubatowianie”, I miejsce „Żeńska grupa śpiewacza Lubatowianie”

2020 – I miejsce grupa śpiewacza „Młodzi Lubatowianie” (6 zespołów w kategorii)

2022- I miejsce grupa śpiewacza „Młodzi Lubatowianie”, III miejsce męska grupa śpiewacza „Lubatowianie” (14 zespołów w kategorii)

Ogólnopolski Przegląd „Dziecko w Folklorze” Baranów Sandomierski- organizator Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierkim

2013 – II miejsce „Mali Lubatowianie”, II miejsce solistka Julita Dereniowska,

2014 – II miejsce „Mali Lubatowianie”, III miejsce solistka Małgorzata Turek

2015 – II miejsce „Młodzi Lubatowianie”

2016 – III miejsce „Młodzi Lubatowianie” II miejsce „Mali Lubatowianie”

2017 – II miejsce „Młodzi Lubatowianie”

2018 – III miejsce „Młodzi Lubatowianie” II I miejsce „Mali Lubatowianie”

2019 – II miejsce „Mali Lubatowianie” (14 zespołów w kategorii)

Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie – organizator Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

2013 – I miejsce „Młodzi Lubatowianie”

2015 – I miejsce „Młodzi Lubatowianie”,

2016 – II miejsce „Młodzi Lubatowianie” i II miejsce męska grupa śpiewacza „Lubatowianie

2018 – I miejsce zespół „Lubatowianie”

2019 – II miejsce „Młodzi Lubatowianie”

2020 – I miejsce „Żeńska Grupa śpiewacza Lubatowianie”

2021 – I miejsce zespół „Lubatowianie”

2022- I miejsce męska grupa śpiewacza „Lubatowianie”, II miejsce żeńska grupa śpiewacza „Lubatowianie” (9 zespołów)

Przegląd Pieśni i muzyki Ludowej KROPA w Korczynie – organizator Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

2018 – I miejsce żeńska grupa „Lubatowianie”, I miejsce solista Marcin Cichoń

2019 – I miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie”, III miejsce żeńska grupa „Lubatowianie”

2020 – I miejsce „Młodzi Lubatowianie” , I miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie”

2021- II miejsce „Młodzi Lubatowianie”, III miejsce żeńska grupa „Lubatowianie”

2022 – II miejsce męska grupa „Lubatowianie”, I miejsce Sabina Cichoń i „Mali Lubatowianie”

Zdjęcia