Działalność CKiCz w Iwoniczu-Zdroju

Podstawowym celem Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój poprzez prowadzenie bibliotek z filiami, organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, wystaw, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, promocja kultury Gminy i lokalnych twórców kultury. Ponadto prowadzone są zajęcia i warsztaty artystyczne oraz koła zainteresowań, wspierana jest działalność zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju prowadzi współpracę ze szkołami w celu rozpoznawania możliwości artystycznych dzieci i młodzieży. W tym celu organizowane są konkursy i przeglądy. Prowadzona jest również współpraca z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Współpracuje z organizacjami sportowo-turystycznymi, organizuje imprezy sportowe, popularyzuje walory rekreacji ruchowej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DO POBRANIA