Biblioteka w Lubatowej nieczynna do odwołania

Biblioteka w Lubatowej jest jedną z filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniczu-Zdroju. Placówka posiada księgozbiór liczący ok. 9.5 tys. woluminów, w tym książki dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Jest on uzupełniany w nowości wydawnicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Biblioteka oprócz działalności podstawowej czyli gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru prowadzi różne działania mające na celu propagowanie czytelnictwa i biblioteki w środowisku. Do takich działań należą zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji. Przy Bibliotece już od 5 lat działa Klub Przyjaciół Książki. Członkowie Klubu oraz sympatycy uczestniczą w dyskusjach na temat książek, biorą udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi . Biblioteka zapewnia czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu.

Zdjęcia

Kontakt

Lubatowa 291A
Tel. 13 42 510 75
e-mail: bibliotekalubatowa@gmail.com
Lokalizacja: Dom Ludowy

Nieczynna do odwołania

DLA DZIECI OTWARTA JEST W PRZEDSZKOLU W ŚRODY

OD 8.00 DO 16.00