Biblioteka w Lubatówce

Biblioteka Publiczna       w Lubatówce jest jedną z filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniczu-Zdroju. Jest ona       najmłodszą filią bo powstała w 2002 roku. Księgozbiór    biblioteki jest systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Biblioteka oprócz działalności podstawowej czyli gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru prowadzi różne działania mające na celu propagowanie czytelnictwa i biblioteki w środowisku. Do takich działań należą zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji. Lokalizacja Biblioteki w bliskim sąsiedztwie Przedszkola i Świetlicy stwarza duże możliwości współpracy z tymi placówkami. Biblioteka zapewnia czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu.

Zdjęcia

Kontakt

Lubatówka 98
Tel. 665 287 481
e-mail: bibliotekalubatowka@gmail.com
Lokalizacja: Dom Ludowy

Godziny otwarcia

BIBLIOTEKA W LUBATÓWCE

CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK      11.00 – 19.00

WTOREK                 11.00 – 19.00

CZWARTEK               9.00 – 17.00

PIĄTEK                       9.00 – 17.00