Drugi dzień pleneru rzeźbiarskiego

Przedstawiamy postępy prac w drugim dniu Pleneru Rzeźbiarskiego