Iwonickie Święto-zdrowo i sportowo

W dniu 30 lipca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Iwoniczu, połączone z jubileuszem 75 lecia Ludowego Klubu Sportowego Iwonka Iwonicz. Impreza pod hasłem „Iwonickie Święto- zdrowo i sportowo”, rozpoczęła się od oficjalnego przecięcia wstęgi i poświęcenia zmodernizowanego Domu Ludowego, który po niemal rocznej przerwie został na nowo oddany do użytku. Po krótkich przemówieniach wygłoszonych przez: Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Witolda Kocaja, Posłów na Sejm RP: Joanny Frydrych, Piotra Uruskiego, dra Dariusza Sobieraja oraz Grzegorza Nieradki radnego Powiatu Krośnieńskiego, licznie przybyli działacze oraz piłkarze LKS Iwonka, zostali uhonorowani i odznaczeni za zaangażowanie w działalność klubu.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zgromadzeni Goście udali się na stadion LKS Iwonka, gdzie można było wysłuchać krótkiego programu artystycznego, przygotowanego dzieci z Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. W następnej kolejności strażacy PSP w Krośnie przeprowadzili pokaz strażacki. Zgromadzona na płycie stadionu publiczność mogła w międzyczasie skosztować przysmaków przygotowanych przez iwonickie Koło Gospodyń Wiejskich. Na specjalnie przygotowanym stoisku dra Sobieraja promującym zdrowie, zmierzyć można było ciśnienie tętnicze i poziom cukru oraz otrzymać bezpłatne suplementy diety. Po zakończonym pokazie strażackim rozegrany został mecz, którego gwiazdami byli najlepsi dotychczas piłkarze LKS Iwonka. Impreza zwieńczona została koncertami zespołów muzycznych, a najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji w postaci: animacji, gier i zabaw oraz wielkiej dmuchanej zjeżdżalni.
Mamy nadzieję, że nowo wyremontowany Dom Ludowy będzie godnie służył mieszkańcom Iwonicza, a „Iwonickie Święto” na długo pozostanie w Państwa pamięci.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z imprezy.