Koncert wieńczący projekt „Zdrój Iwonicki malowany muzyką i poezją dawnych i współczesnych twórców i artystów”

„Zdrój Iwonicki malowany muzyką i poezją dawnych i współczesnych twórców i artystów”

Widowisko to wzbudza nie tylko duże zainteresowanie ale i zachwyt licznie zgromadzonej publiczności. Koncert wieńczący projekt odbył się w dniu 30 października 2022 r. w sali widowiskowo- kinowej „Wczasowicz”, wśród zaproszonych gości obecni byli radni powiatowi Maria Parylak i Grzegorz Nieradka. Atmosfera koncertu była wyjątkowa, na zakończenie Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Dorota Świstak podziękowała pomysłodawczyni pani Iwonie Rajchel,  wszystkim członkom Zespołu  ART Mineral , osobie prowadzącej pani Halinie Józefczyk-Habrat, oraz” dobremu duchowi naszych projektów” panu Grzegorzowi Nieradce.

Dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomagali na w realizacji tego wspaniałego widowiska i wam kochana publiczności za tak serdeczne przyjęcie

„Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. „

– program KULTURA DOSTĘPNA 2022