Otwarcie Wystawy śp. Stanisława Jakubczyka

ś.p Stanisław Jakubczyk

nestor twórców krakowskich, wybitny malarz i rzeźbiarz, fotografik i filmowiec,urodzony 18 maja 1916 r. w Lubatowej na Podkarpaciu, zmarł w 103 roku życia 23 listopada 2018 r. w Krakowie.

Pozostawił po sobie kunsztowne polichromie,freski,witraże,rzeźby, mozaiki,sgraffita i dekoracje wnętrz w ponad stu świątyniach Polski, Anglii,Słowenii i Szwecji.

Uprawiał też akwarele,malarstwo sztalugowe i grafikę. W Jego spuściźnie odnajdziemy portrety beatyfikacyjne i kanonizacyjne,głównie z okresu pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Był Człowiekiem wielu talentów i rozległych horyzontów, rozmiłowanym w historii i astronomii,niestrudzonym turystą, piewcą gór,po których latami wędrował i rzek,którymi pływał kajakami. Zarazem był niezwykle skromnym,empatycznym i przyjacielskim,stroniącym od wyniosłości, patosu czy sławy.

Pod koniec życia, gdy już coraz rzadziej sięgał po pędzel czy dłuto,oddał się pisaniu,co zaowocowało m.in. kilkunastoma tomikami wspomnień i prozy poetyckiej. W dokumentalnej książce „Wspominając Akademię,napisane,wysłuchane,zapisane”,jubileuszowego wydawnictwa Jego Almae Matris,krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,dał świadectwo serdecznego związku z tą uczelnią.

Najbliższych w Krakowie, wielu duchownych i przyjaciół z całej Polski, a zwłaszcza z

rodzinnej Lubatowej, pozostawił w głębokim smutku i żalu.

Niech odpoczywa w Pokoju i Wiekuistej Radości

Andrzej Ostoja-Solecki