Sprzedaż 130 drewnianych krzeseł kinowych

Gmina Iwonicz-Zdrój ogłasza sprzedaż 130 drewnianych krzeseł kinowych w dobrym stanie:

-krzesła podzielone są na 26 segmentów,

-ilość krzeseł w segmencie: 5,

-cena segmentu: 1.500,00 zł.

-zastrzegamy sobie prawo sprzedaży minimum połowy krzeseł tj. 65 sztuk w 15 segmentach albo całości.

Oferty pisemne można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28 38-440 Iwonicz-Zdrój
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna krzeseł kinowych” do dnia 31.12.2023 r. Oferty powinny zawierać nazwę i adres oferenta, oraz czy oferta dotyczy kupna połowy czy wszystkich segmentów.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty zawierające propozycje kupna wszystkich krzeseł. W przypadku jednakowych ofert decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyborze oferty, oferent podpisuje umowę kupna/sprzedaży z Urzędem Gminy.

Krzesła można oglądać w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 13 43 502 12 wew. 134.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny.