Srebrny jubileusz Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju połączony z 90. urodzinami Pana Janusza Michalaka

Dnia 19 października w sali widowiskowej „Wczasowicz” odbyły się uroczystości związane ze srebrnym jubileuszem Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju oraz 90. urodzinami Pana Janusza Michalaka- wiceprezesa Stowarzyszenia.
Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem Gości, po czym nakreślona została sylwetka Jubilata wraz z przedstawieniem jego dotychczasowych dokonań i zasług. Wraz z najlepszymi życzeniami otrzymał drobne upominki.
Gratulacje i życzenia popłynęły również do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy za swą dotychczasową działalność uhonorowani zostali odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Szczególne podziękowania przyjęła prezes Stowarzyszenia- Pani Halina Józefczyk-Habrat, która już od wielu lat czynnie angażuje się w życie Uzdrowiska oraz popularyzuje historię związaną z naszą Małą Ojczyzną.
Wydarzenie zwieńczył występ iwonickiego zespołu Diamond Duo.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz Szanownemu Jubilatowi życzymy wszystkiego co najlepsze i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.