Sukces uczestniczki Kółka Plastycznego „Pastele” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu-Zdroju

Sukces uczestniczki Kółka Plastycznego „Pastele” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu-Zdroju. Oliwia Wiernusz zdobyła II miejsce w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Choinka jak ze snu”, corocznie organizowanym przez GOKB w Krasnem.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział  1 655 artystów z 160 placówek z terenu całego województwa podkarpackiego.

Praca plastyczna pt. „Ekochoinka” wykonana została na zajęciach kółka plastycznego „Pastele” prowadzonego przez Animator Kultury Panią Agnieszkę Penar.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora: https://gokkrasne.pl/