Trzeci dzień Pleneru Rzeźbiarskiego

Przedstawiamy postępy prac artystów w trzecim dniu Pleneru Rzeźbiarskiego