Wieczór Poetycko-Muzyczny – „Słowo wędrowne”

W dniu 24 kwietnia 2016 roku w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu – Zdroju odbył  WIECZÓR POETYCKO – MUZYCZNY „Słowo wędrowne” w którym uczestniczyli: poeta-Mirosław Welz, poeta-malarz-publicysta Tadeusz Masłyk, oraz Zespół poezji śpiewanej „JAK” z Przeworska.

Licznie zgromadzona publiczność wsłuchiwała się w liryczne dźwięki muzyki w  recytacje poezji oraz rozmowy przy wierszu prowadzone przez iwonickiego poetę.

Podczas wieczoru  Mirosław Welz wręczył na ręce skarbnika Gminy pana Janusza Turka wiersz  IWONICKIE ŚCIEŻKI   Mieszkańcom Iwonicza z nadzieją, że kiedyś ktoś do tego tekstu  napisze muzykę.

Po zakończonym programie można było  obejrzeć wystawę obrazów Tadeusza Masłyka oraz zakupić tomiki wierszy z dedykacją od autorów.

Mirosław Welz mieszkaniec Iwonicza- Zdroju na co dzień doktor nauk weterynaryjnych. Autor dziewięciu tomików poezji oraz wierszy i tekstów piosenek, ostatnio Z Norwidem idę (2013), Po drodze (2014), Bieszczady, poezja i blues (2015), Na wzór na podobieństwo (2015), a także zbioru myśli i aforyzmów Zeszyt myśli (2015). Laureat honorowej nagrody ZLP O/Rzeszów Złote Pióro – 2014 (za tomik Po drodze). Publikuje swoje utwory m.in. w ,,Gazecie Kulturalnej”, oraz internetowym tygodniku literacko-artystyczny ,,Pisarze.pl”. Myśli i aforyzmy autora są publikowane na popularnych stronach internetowych m.in.  ,,www.wielkieslowa.pl”, ,,www.zamyslenie.pl”. Teksty piosenek Mirosława Welza wykonują zespoły piosenki poetyckiej oraz znani wykonawcy tego nurtu w tym m. in.: Zespół Piosenki Poetyckiej JAK, Kapela z Przypadku, Polaryzacja, Agata Rymarowicz, Mariusz Domaszewicz, Piotr Kędziora. Należy do Związku Literatów Polskich.

Tadeusz Masłyk- mieszka w Górkach k/Brzozowa

Zajmuje się poezją, plastyką i uprawia publicystykę. Poezją zadebiutował w radiu w 1982 r. Zamieszczał wiersze w almanachach, w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Był organizatorem i uczestnikiem wielu warsztatów literackich. Działał i działa w stowarzyszeniach literackich (Krosno, Rzeszów). Jest współzałożycielem Grupy Twórczej „iN-Ti” (1985 r.), która skupia poetów i plastyków. Plastyką zajmuje się od 1982 r. Tworzy grafikę, rysunek, obrazy olejne i rzeźbę. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i za granicą. Debiutował wystawą indywidualną w krakowskim DK „Krakus”. W dorobku ma siedemnaście wystaw indywidualnych, ostatnio w USA, a w Polsce w Warszawie, Iwoniczu Zdroju i RCKP w Krośnie. Uczestniczył w ponad 150. wystawach zbiorowych. Był organizatorem i uczestnikiem kilkudziesięciu plenerów malarskich i rzeźbiarskich. Artykuły prasowe, które napisał były poświęcone głównie kulturze i plastyce.

Jego twórczość znajdowała odbicie w mediach regionalnych i ogólnopolskich, jak również w mediach w USA.

Jest członkiem ZLP od 10 czerwca 2014 r.

Zespół  poezji śpiewanej „JAK” z Przeworska obecnie zespół tworzą Gabriel Manowiec gitara, śpiew, autor tekstu i  aranżer muzyki   oraz Agata Żylińska – Rusinek skrzypce i śpiew. Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody / m.in. I miejsce w Eliminacjach Wojewódzkich XL OKR /turniej poezji śpiewanej/ – Siedlce 1995, wyróżnienie w Eliminacjach Międzywojewódzkich OKR- Zamość 1995, udział w etapie ogólnopolskim V Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej „Kamień Wiary” – Siedlce 1995, II nagroda w V Wojewódzkich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję „Zaduszki” – Siedlce 1995), Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Ks. Jakuba Wujka „Wysoka Rozdzielczość” – 2005, wyróżnienie w konkursie piosenki bieszczadzkiej w ramach VI Festiwalu Sztuk Różnych „Bieszczadzkie Anioły 2006″ „za przystosowanie poezji ogólnej do warunków bieszczadzkich”.