XI Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

11 kwietnia 2017 r. w sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbyły się eliminacje gminne

XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu naszej gminy. Laureaci będą reprezentować Gminę Iwonicz-Zdrój w Konkursie Powiatowym 25 kwietnia w Zespole Szkół w Iwoniczu.

Kategoria Szkoła Podstawowa

Zuzanna Jakubczyk – SP Lubatowa op. Bogusław Polak

Wiktoria Habrat – SP Lubatówka op. Anita Such

Julian Sokół – SP Lubatowa op. Elżbieta Polak

Kategoria Gimnazjum

Marcelina Turek – Gimnazjum Lubatówka op. Bożena Gunia

Julia Patla – Gimnazjum w Lubatówce op. Bożena Gunia

Izabela Zima – Gimnazjum w Lubatówce op. Anita Such