Zakończenie III Pleneru Rzeźbiarskiego

W dniu 20 lipca 2023 r. zakończyliśmy III Plener Rzeźbiarski zorganizowany przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju przy współpracy z Nadleśnictwo Dukla, Lasy Państwowe, który w tym roku nosił tytuł „Osobowości u Zdroju”.
Funkcję Komisarza tegorocznego Pleneru sprawował Pan Jan Stachyrak.
W wydarzeniu udział wzięło pięciu wybitnych artystów-rzeźbiarzy:
Andrzej Madziar z Gogołowa
Paweł Leszega z Krosna,
Sylwester Sowa z Włodawy,
Ryszard Wysocki z Kalet,
Marian Wójtowicz z Limanowej
Rezultatem ich twórczych wysiłków były rzeźby znanych, zasłużonych dla Iwonicza-Zdroju postaci:
-Amelii i Karola Załuskich – współzałożycieli Uzdrowiska,
-Władysława Bełzy- poety, autora pierwszego przewodnika krajoznawczo-turystycznego „Iwonicz i okolice”
-Wincentego Pola- poety i geografa, autora popularnego wiersza o źródle Bełkotka
-Władysława Kandefera – znanego iwonickiego artysty, rzeźbiarza, autora znanych rzeźb, statuetek i medali.
Rzeźbiarzy oraz postępy ich pracy obserwowaliśmy od 17 do 20 lipca przy iwonickim Amfiteatrze. Dzięki niezwykłemu kunsztowi artystycznemu oraz precyzji wykonania mogliśmy uroczyście odsłonić oraz podziwiać rzeźby, które w niedługim czasie upiększą nasze Uzdrowisko.
Dziękujemy za wspaniałą współpracę:
Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój – Witoldowi Kocajowi, Edwardowi Marszałkowi – Rzecznikowi Prasowemu RDLP, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
sponsorom:
Pani Dorocie Pietrukaniec – Dyrektor Centrum Promocji Zdrowia SANVIT,
Panu Witoldowi Matłosz-Szajowskiemu – PHU MAJSTER, Autoryzowanemu Dealerowi marki STIHL,
Panu Piotrowi Komornickiemu – Prezesowi Zarządu „Uzdrowiska Iwonicz” S.A.
oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia, uświetnionego występami Zespołu Sygnalistów „Echo Karpat” oraz kapeli ludowej „Tereściacy”
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją